środa, 20 czerwca 2018

WSPÓŁPRACA HIPOLITA Z GDYŃSKIM CENTRUM SPORTU


W dniu 20 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Rumi a Gdyńskim Centrum Sportu. Umowę podpisali dyrektorzy obu instytucji: Halina Filińska i Marek Łucyk. Koordynatorem współpracy był nauczyciel Rafał Nowicki i szefowa Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni, p. Irmina Lewoszewska.
Jest to kolejna inicjatywa współpracy miedzy instytucjami. W zeszłym roku nasza szkoła podjęła współpracę z Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie. Zalążkiem współpracy była oferta edukacyjna przygotowana przez CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GDYNI (CIT) skierowana do uczniów klas o profilu turystycznym, w ramach której młodzież tego kierunku może nabywać doświadczenie w branży turystycznej. 
Celem współpracy między instytucjami jest podnoszenie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Instytucje przewidują podjęcie wspólnych inicjatyw uwzględniających wspólne oczekiwania, wymagania i możliwości a współpraca będzie odbywać się w następujących formach:
- organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkolnych, jak: warsztaty zawodowe i przedmiotowe;
- możliwość odbywania praktyki zawodowej uczniów klas turystycznych w Centrum Informacji turystycznej w Gdyni;
- organizowanie wspólnych szkoleń, imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, czy seminariów dla uczniów i nauczycieli;
- współpraca nauczycieli kształcenia zawodowego z CIT w Gdyni: organizacja konkursów międzyszkolnych itp. 
Działania te służą podnoszeniu prestiżu obu Instytucji, wpływają na promocję Szkoły w środowisku lokalnym i pokazują, że współpraca jest istotna dla osiągnięcia celu, jakim jest rozwój młodego człowieka.