czwartek, 16 czerwca 2016

OGROMNY SUKCES- KOLEJNY ERASMUS+


W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy finansowej z Narodową Agencją dotyczącą praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+.
Umowę podpisała p.dyrektor Elżbieta Kałuska w obecności członków zespołu: Sylwii Pojawy, Marty Ulatowskiej, Magdy Furmańskiej i Rafała Nowickiego.
Informację o otrzymaniu przez szkołę dotacji unijnej dotyczącej praktyk zawodowych dla uczniów ZSP nr 2 w Rumi dla kierunków kształcenia: technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich, technik logistyk w ramach projektu ERASMUS+ pt. "Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii" otrzymaliśmy już 29 kwietnia 2016 roku ale teraz po dopełnieniu wszystkich formalności możemy się w pełni chwalić sukcesem!
Jest to drugi projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla młodzieży naszej szkoły, który szkoła uzyskała w ramach programu ERASMUS+. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za napisanie projektu został nauczyciel Rafał Nowicki. W zeszłym roku szkoła pozyskała dotację dla naszych kucharzy, którzy pojadą już w tym roku do Hiszpanii a w przyszłym roku uczniowie klas turystycznych, logistycznych i fryzjerskich pojadą do Mallow w Irlandii. Partnerem projektu jest firma Your International Training, która jest organizacją zajmującą się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja zawodowa, zdobywanie doświadczenia i umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego, podnoszenie poziomu z języka angielskiego oraz poszerzenie perspektyw zawodowych, które dają możliwość lepszego znalezienia pracy przez młodych ludzi.
Celem projektu jest, aby uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi poprzez praktyki zagraniczne zdobyli szereg umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, nowe kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe, zwłaszcza z zakresu języka zawodowego. Uczniowie poznają nowe technologie wykorzystywane przez zakłady pracy, w których odbędą praktyki. Poznają najnowsze standardy kształcenia praktycznego, nowoczesne rozwiązania. Efektem mają być: zniwelowanie różnic wynikających z pochodzenia naszych uczniów, zwiększenie mobilności i łatwiejsze znalezienie pracy.

W czasie pobytu w Irlandii uczniowie poznają bogatą historię tego kraju, jego kulturę, tradycje, zwyczaje i prawa. Na miejscu w Irlandii poznają nowych kolegów, koleżanki i nowych znajomych, co może zaowocować w przyszłości kontaktami biznesowymi.

Pobyt w Irlandii pozwoli młodzieży na przełamanie barier językowych, poszerzy wiedzę zawodową, nauczy ich samodzielności. Dzięki kontaktom międzynarodowym młodzież stanie się bardziej otwarta na inne kultury, nacje i będzie tolerancyjna.

Często firmy w Polsce oczekują od zatrudnianych osób szerokiej wiedzy, wykazania się praktyką zawodową i doświadczeniem. Po powrocie do Polski młodzież będzie lepiej przygotowana do egzaminów i dzięki zdobytym umiejętnościom i doświadczeniu podczas praktyk będzie miała większe możliwości w znalezieniu lepszej pracy na lokalnym rynku, stanie się przez to konkurencyjna. Dzięki programowi zostaną wyrównane szanse między uczniami z różnych środowisk, z których pochodzi nasza młodzież. A rezultatem tych działań będzie zmniejszenie bezrobocia. 
Potwierdzeniem zdobytych umiejętności i doświadczenia zawodowego będą unijne certyfikaty, które otrzyma młodzież, a które będą przydatne w poszukiwaniu pracy w Polsce i na rynku europejskim.
 

środa, 8 czerwca 2016

MIĘDZYSZKOLNE WARSZTATY TURYSTYCZNO-HISTORYCZNE

W ramach międzyszkolnej współpracy z Technikum z Bytowa po raz pierwszy zorganizowano międzyszkolne warsztaty turystyczno-historyczne, które odbyły się w dniach 31 maja- 4 czerwca 2016r. Młodzież wspólnie wyjechała na warsztaty w Góry Świętokrzyskie, aby poznać walory turystyczne i historyczne regionu świętokrzyskiego oraz poznać w praktyce tajniki pracy jako piloci i przewodnicy turystyczni. Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi uczestniczyły klasy turystyczne i logistyczne: 1C, 2C i 3C razem z nauczycielami: Malwiną Bilik i Rafałem Nowickim.
Już pierwszego dnia wszyscy mogli podziwiać stare ruiny jednej z pierwszych hut z okresu rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich- huty w Samsonowie oraz zobaczyć w pobliskim Zagnańsku najstarsze żyjące drzewo w Polsce- 760-letni Dąb "Bartek" Uczniowie nocowali w uroczym miasteczku Chęciny, gdzie na wzgórzu ponad miastem od lat górują średniowieczne ruiny królewskiego zamku Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
W ciągu czterech dni grupa zwiedziła Kielce a w mieście dwa z czterech rezerwatów geologicznych znajdujących się w granicach miasta: Kadzielnię i Ślichowice, centrum miasta: Pałac Biskupów Krakowskich, Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Pałac Tomasza Zielińskiego; przeszła się po głównej ulicy miasta, ul. Sienkiewicza i rynku. Następnie zwiedziła dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny zamku "Krzyżtopór" w Ujeździe, malowniczy Sandomierz, w którym mogła podpatrzeć kręcone ujęcia do serialu "Ojciec Mateusz" oraz cenne zabytki tego nadwiślańskiego miasta: bramę opatowską, synagogę, kamienicę Ossolińskich, Bazylikę Katedralną Narodzenia NMP, zamek królewski, ratusz. Młodzież odwiedziła też posiadłość starej szlacheckiej rodziny Popielów w Kurozwękach, gdzie poza starym rodowym zamkiem uczestniczyła w SAFARI, aby podpatrzeć miejscową hodowlę bizonów amerykańskich- dalekich kuzynów europejskich żubrów oraz inne zwierzęta, jak strusie i lamy. Widziała też Szydłów, zwany polskim Carcassonne ze względu na średniowieczny układ architektoniczny miasta i okalające je średniowieczne mury.
Innego dnia uczniowie zwiedzili rezerwat geologiczny w Krzemionkach Opatowskich, aby zobaczyć neolityczne wyrobiska krzemienia oraz uczestniczyli w warsztatach ceramicznych w manufakturze porcelany w Ćmielowie.
Centralnym punktem warsztatów było odwiedzenie klasztoru na Świętym Krzyżu założonego przez Benedyktynów (nazwa pochodzi od relikwii świętego krzyża, które pochodzą z drzewa, na którym ukrzyżowany został Jezus Chrystus), a który to klasztor znajduję się na wysokości 595 m.n.p.m. i obecnie jest w rękach Misjonarzy Oblatów. Miejsce to przepięknie wplata się w krajobraz prastarej puszczy bukowo-jodłowej, która chroniona jest utworzonym w tym miejscu w roku 1950 Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, który powstał w Polsce jako trzeci w kolejności po białowieskim i pienińskim. Uczniowie podziwiali też znajdujące się tam gołoborza, które stanowią rumowiska skalne.
W czasie warsztatów był czas na zwiedzanie, relaks i spacery krajoznawcze oraz naukę w ramach korelacji wielu przedmiotów: historii, geografii, turystyki, biologii i wielu innych.
wszystkie zdjęcia do obejrzenia poniżej:)
Warsztaty w Góry Świętokrzyskie