wtorek, 11 lipca 2017

MIGAWKA Z IRLANDII - PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Od 2 lipca uczniowie z klas o profilu: turystycznym, logistycznym i fryzjerskim przebywają w Irlandii, gdzie odbywają miesięczną praktykę zagraniczną w ramach Programu ERASMUS+. Uczniowie mieszkają u irlandzkich rodzin w miejscowości Youghal niedaleko Cork. Młodzi zawierają nowe znajomości i otwierają się na inną kulturę. Praktyka zawodowa odbywa się w irlandzkich zakładach pracy. Uczniowie zdobywają tam nowe umiejętności i doświadczenie, poznają irlandzki rynek pracy oraz wiedzę, jak w Irlandii funkcjonują przedsiębiorstwa. Poza pracą wszyscy uczestniczą w kursie z języka angielskiego oraz uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, dzięki którym poznają kraj i nowe dla nich środowisko.
niedziela, 2 lipca 2017

Z HIPOLITA DO CORK - PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW W IRLANDII 
W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS+

W dniu 2 lipca 2017 roku o godzinie 10:35, uczniowie z HIPOLITA w Rumi kształcący się w zawodach technik logistyk i technik usług fryzjerskich i technik obsługi turystycznej wylecieli na zagraniczne praktyki zawodowe do Cork w Irlandii w ramach programu Erasmus+. Jest to drugi projekt Erasmus+ realizowany w naszej szkole ale po raz pierwszy praktyki odbędą uczniowie powyższych kierunków. W zeszłym roku w Hiszpanii kształcili się nasi kucharze. Teraz nadszedł czas na fryzjerów, logistyków i turystów. Na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie uczestników projektu żegnali rodzice oraz dyrektor szkoły p. Halina Filińska wraz z koordynatorem projektu p. Rafałem Nowickim.
Udział w projekcie dla uczniów jest bezpłatny, a każdy uczestnik ma zapewniony  kurs językowy i pedagogiczny, przelot do Irlandii, zakwaterowanie u irlandzkich rodzin i wyżywienie podczas pobytu w Irlandii, a przede wszystkim udział w miesięcznych praktykach zawodowych u irlandzkich przedsiębiorców, intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii, lokalny transport i opiekę ze strony partnera- Your International Treining oraz opiekunów ze szkoły, którymi są panie: Dorota Gaszta i Urszula Kordyńska.

 

środa, 28 czerwca 2017

PRAKTYKI ZAWODOWE W IRLANDII - PODPISANIE UMÓW ERASMUS+


W dniu 28 czerwca 2017 r., w naszym HIPOLICIE odbyło się uroczyste podpisanie przez uczniów umów dla wyjeżdżających do Irlandii na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Był to kolejny etap przygotowań do wyjazdu, który rozpoczął się jesienią 2016 roku od momentu rekrutacji. W niedzielę grupa dwudziestu uczniów- beneficjentów projektu wraz z dwójką opiekunów, paniami: Urszulą Kordyńską i Dorotą Gasztą wylecą do irlandzkiego Cork, gdzie przez miesiąc będą dokształcać się pracując w irlandzkich firmach, każdy w swoim fachu, wg. wybranego kierunku kształcenia. 
Dzięki zagranicznej praktyce nasi uczniowie poza zdobyciem doświadczenia na europejskim rynku pracy i poznaniu go, zdobędą dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe, podszkolą język angielski, poznają nowych znajomych, które mogą w przyszłości zaowocować dalszą współpracą zawodową. Młodzi ludzie poznają nie tylko nowe środowisko pracy ale też inny kulturowo kraj Unii Europejskiej, gdzie wyjechało wielu Polaków w celach zarobkowych. Dla dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi najważniejszym celem jest takie kształcenie uczniów, które zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy, dlatego szkoła kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, co idzie w parze: ze zdobywaniem doświadczenia przez młodzież na praktykach, która będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę za granicą po powrocie do Polski z przedmiotów zawodowych w ostatnim roku nauki w naszej szkole, podczas zewnętrznego egzaminu zawodowego, a także w trakcie studiów i pracy zawodowej, łatwiej zdobywając pracę dzięki zdobytym umiejętnościom. Dzięki praktykom zagranicznym nastąpi doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez obserwację sposobu uczenia się i nauczania w innym kraju- w Irlandii oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk tamtejszego systemu kształcenia. Uczestnictwo w projekcie otwiera również szersze perspektywy dla naszych uczniów, gdyż może ich zachęcić do podnoszenia swoich własnych kwalifikacji, dalszego szkolenia zawodowego oraz może dać większe możliwości dzięki zdobyciu umiejętności językowych, które lepiej się szlifuje podczas żywej lekcji języka podczas pobytu zagranicznego, niż w szkolnej ławce, a to pozwoli im w przyszłości łatwiej adaptować się do nowych wymogów rynku pracy.
Projekt, w którym uczestniczy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi daje też ogromne możliwości samej szkole, która może zapoznać się z nowymi technikami i sposobami kształcenia zawodowego. Daje możliwość naszej placówce oświatowej do inspiracji, co zmienić, aby lepiej kształcić młodzież. Pozwoli utrwalić w opinii środowiska lokalnego obraz szkoły, jako placówki aktywnej edukacyjnie, a także szkoły, jako instytucji oświatowej dynamicznie rozwijającej się, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne, praktyczne i organizacyjne, podnoszącej efektywność i atrakcyjność kształcenia.
Zatem nasi uczniowie stanęli przed ogromną szansą własnego rozwoju, zdobycia nowych umiejętności zawodowych i językowych, które na pewno ułatwią im w przyszłości znalezienie pracy!


 

poniedziałek, 26 czerwca 2017

WIZYTA DYREKTORA YOUR INTERNATIONAL TREINING W HIPOLICIE
W dniu 23 czerwca 2017 roku  przybył do HIPOLITA - naszej szkoły -  Paul Quinn dyrektor firmy YIT, z którą współpracujemy w ramach realizacji projektu "Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii" (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. 
Your International Training jest organizacją, która zajmuje się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja zawodowa, zdobywanie doświadczenia i umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego, podnoszenie poziomu z języka angielskiego oraz poszerzanie perspektyw zawodowych, które dają możliwość lepszego znalezienia pracy przez młodych ludzi. Poza praktykami dla uczniów firma organizuje również profesjonalne szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli, job shadowing i teaching assignment oraz przygotowuje warsztaty kulturowe, dzięki którym można poznać kulturę, obyczaje i styl życia kraju, w którym odbywa się wymiana lub praktyka. Your International Training realizowała od trzech lat projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i kadry. Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje, przedstawia certyfikaty i upowszechnia realizację swoich projektów w mediach społecznościowych. Firma ma swoją siedzibę w Mallow Co. Cork oraz biuro w Youghal w południowej Irlandii.
Szef firmy YIT spotkał się z dyrekcją szkoły, zespołem koordynującym przygotowanie młodzieży do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe oraz uczniami, którzy wyjadą do Irlandii wraz z opiekunami w lipcu 2017 roku. Paul Quinn opowiedział młodzieży, jak wyglądają praktyki zawodowe, opowiedział o możliwościach, jakie dają praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus młodzieży i odpowiedział na szereg pytań uczniów.
Podczas wizyty szef firmy YIT mógł zobaczyć szkołę, jej pracownie i standardy kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich profilu turystycznego, logistycznego i fryzjerskiego oraz kadra: p. Halina Filińska- dyrektor ZSP nr 2 w Rumi, Rafał Nowicki- koordynator projektu, Magdalena Furmańska- odpowiedzialna za przygotowanie kulturalno-pedagogiczne uczniów, Marta Ulatowska- odpowiedzialna za przygotowanie z języka angielskiego oraz opiekunowie podczas praktyk: Dorota Gaszta i Urszula Kordyńska.