niedziela, 14 października 2018

WARSZTATY TURYSTYCZNE W SOPOCIE

W dniu 12 października 2018 roku odbyły się przedmiotowe warsztaty turystyczne dla klasy: 2A, w ramach których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela: R. Nowickiego poznawali walory turystyczne Sopotu. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności jako adepci na pilotów i przewodników miejskich. Turyści między innymi odwiedzili kościół św. Jerzego, krzywy domek, dworek Sierakowskich, sopockie molo. Ponadto poznali historię miasta jako uzdrowiska i kurortu nadmorskiego. Przeszli się na molo, które jest najdłuższym drewnianym tego typu w Europie, poznali historię słynnego Grand Hotelu oraz postać Jana Jerzego Haffnera, który przyczynił się do utworzenia w Sopocie kąpieliska morskiego oraz kurortu.
Ponadto uczniowie uczestniczyli w seansie filmowym pt.: "Kamerdyner" w sopockim multikinie.
 

czwartek, 27 września 2018

WARSZTATY W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GDYNI


Uczniowie klasy 3A profilu turystycznego wraz z nauczycielem R. Nowickim uczestniczyli w warsztatach turystycznych w Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni. Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat systemu informacji turystycznej w Polsce i w regionie, jako elementu promocji oraz zadań w zakresie turystyki na przykładzie miasta Gdyni, które poprowadziła p. Irmina Lewoszewska. Młodzież zapoznała się również zasobami CIT i celami CIT w Gdyni oraz informacjami, jakie można uzyskać przychodząc do informacji turystycznej. Podczas warsztatów pracownice gdyńskiego CIT opowiedziały o nowych planach i założeniach rozwoju turystyki na lata 2017-2020, zwłaszcza projektach dotyczących miasta Gdyni.


poniedziałek, 24 września 2018

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+


W dniu 24 września 2018 roku odbyła się gala podsumowująca dwuletni Program Erasmus+ 2016-1-PL01-KA102-025121 pt. "Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii". Podczas uroczystości, w której uczestniczyła społeczność szkolna, młodzież uczestnicząca w drugiej mobilności praktyk zagranicznych w Irlandii otrzymała dokumenty Europass - Mobilność potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zdobyte w innym kraju Unii Europejskiej. Dokumenty wręczyła beneficjentom Programu Erasmus+ osobiście dyrektor szkoły, p. Halina Filińska.
Ponadto zaprezentowano film, w którym młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach i przeżyciach podczas pobytu w Irlandii. Sami uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Również koordynator projektu- Rafał Nowicki oraz ewaluator- Karolina Leszega opowiedzieli o możliwościach i  korzyściach dla uczniów, jakie daje udział w takim projekcie. 

 


niedziela, 23 września 2018

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+


środa, 12 września 2018

 KOLEJNY SUKCES - HIPOLIT PONOWNIE W PROGRAMIE ERASMUS+


W dniu 23 lipca 2017 otrzymaliśmy informację, że nasz kolejny wniosek pt. "Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
W dniu 12 września 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącą praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+.
Umowę podpisała p.dyrektor Halina Filińska w obecności koordynatora projektu Rafała Nowickiego.Jest to czwarty projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla młodzieży naszej szkoły, który szkoła uzyskała w ramach programu ERASMUS+. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za napisanie projektu został nauczyciel Rafał Nowicki. W zeszłym roku szkoła pozyskała dotację dla naszych kucharzy, którzy pojechali już w tym roku do Irlandii. Również w tym roku uczniowie klas o profilu fryzjerskim, turystycznym i logistycznym drugiej mobilności z projektu uczestniczyli w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+ na lata 2016-2018. W przyszłym roku uczniowie klas turystycznych, logistycznych i fryzjerskich pojadą do Sligo w Irlandii północnej. Partnerem projektu jest firma Your International Training, która jest organizacją zajmującą się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja zawodowa, zdobywanie doświadczenia i umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego, podnoszenie poziomu z języka angielskiego oraz poszerzenie perspektyw zawodowych, które dają możliwość lepszego znalezienia pracy przez młodych ludzi.
Celem projektu jest, aby uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi poprzez praktyki zagraniczne zdobyli szereg umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, nowe kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe, zwłaszcza z zakresu języka zawodowego. Uczniowie poznają nowe technologie wykorzystywane przez zakłady pracy, w których odbędą praktyki. Poznają najnowsze standardy kształcenia praktycznego, nowoczesne rozwiązania. Efektem mają być: zniwelowanie różnic wynikających z pochodzenia naszych uczniów, zwiększenie mobilności i łatwiejsze znalezienie pracy.

W czasie pobytu w Irlandii uczniowie poznają bogatą historię tego kraju, jego kulturę, tradycje, zwyczaje i prawa. Na miejscu w Irlandii poznają nowych kolegów, koleżanki i nowych znajomych, co może zaowocować w przyszłości kontaktami biznesowymi.

Pobyt w Irlandii pozwoli młodzieży na przełamanie barier językowych, poszerzy wiedzę zawodową, nauczy ich samodzielności. Dzięki kontaktom międzynarodowym młodzież stanie się bardziej otwarta na inne kultury, nacje i będzie tolerancyjna.

Często firmy w Polsce oczekują od zatrudnianych osób szerokiej wiedzy, wykazania się praktyką zawodową i doświadczeniem. Po powrocie do Polski młodzież będzie lepiej przygotowana do egzaminów i dzięki zdobytym umiejętnościom i doświadczeniu podczas praktyk będzie miała większe możliwości w znalezieniu lepszej pracy na lokalnym rynku, stanie się przez to konkurencyjna. Dzięki programowi zostaną wyrównane szanse między uczniami z różnych środowisk, z których pochodzi nasza młodzież. A rezultatem tych działań będzie zmniejszenie bezrobocia. 
Potwierdzeniem zdobytych umiejętności i doświadczenia zawodowego będą unijne certyfikaty Europass, które otrzyma młodzież, a które będą przydatne w poszukiwaniu pracy w Polsce i na rynku europejskim.

środa, 20 czerwca 2018

WSPÓŁPRACA HIPOLITA Z GDYŃSKIM CENTRUM SPORTU


W dniu 20 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Rumi a Gdyńskim Centrum Sportu. Umowę podpisali dyrektorzy obu instytucji: Halina Filińska i Marek Łucyk. Koordynatorem współpracy był nauczyciel Rafał Nowicki i szefowa Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni, p. Irmina Lewoszewska.
Jest to kolejna inicjatywa współpracy miedzy instytucjami. W zeszłym roku nasza szkoła podjęła współpracę z Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie. Zalążkiem współpracy była oferta edukacyjna przygotowana przez CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GDYNI (CIT) skierowana do uczniów klas o profilu turystycznym, w ramach której młodzież tego kierunku może nabywać doświadczenie w branży turystycznej. 
Celem współpracy między instytucjami jest podnoszenie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Instytucje przewidują podjęcie wspólnych inicjatyw uwzględniających wspólne oczekiwania, wymagania i możliwości a współpraca będzie odbywać się w następujących formach:
- organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkolnych, jak: warsztaty zawodowe i przedmiotowe;
- możliwość odbywania praktyki zawodowej uczniów klas turystycznych w Centrum Informacji turystycznej w Gdyni;
- organizowanie wspólnych szkoleń, imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, czy seminariów dla uczniów i nauczycieli;
- współpraca nauczycieli kształcenia zawodowego z CIT w Gdyni: organizacja konkursów międzyszkolnych itp. 
Działania te służą podnoszeniu prestiżu obu Instytucji, wpływają na promocję Szkoły w środowisku lokalnym i pokazują, że współpraca jest istotna dla osiągnięcia celu, jakim jest rozwój młodego człowieka. 

niedziela, 3 czerwca 2018

MIĘDZYSZKOLNE WARSZTATY TURYSTYCZNE NA TENERYFĘ
"WYSPY KANARYJSKIE - WYSPY SZCZĘŚLIWE"

W dniach 20-29 maja 2018 roku turyści z HIPOLITA uczestniczyli w międzyszkolnych warsztatach turystycznych na hiszpańską wyspę Teneryfę. Warsztaty organizowane były przez nauczyciela przedmiotów turystycznych Rafała Nowickiego a w wyjeździe uczestniczyli uczniowie klas: 2A, 3A, 3B oraz uczniowie klasy turystycznej z ZSH w Sopocie. Były to pierwsze w pełni zagraniczne warsztaty uczniów HIPOLITA i pierwszy raz, kiedy uczniowie naszej szkoły zdobyli inny kontynent: AFRYKĘ.
Uczniowie podczas warsztatów poznawali walory turystyczne, przyrodnicze, geograficzne i kulturowe Teneryfy. Zwiedzili dwie stolice wyspy: La Lagunę i Santa Cruz de Tenerife, miasta i miasteczka: Garachico, Icod de los Vinos, Candelarię, El Medano, czy Los Cristianos, w którym mieszkali. W Candelarii odwiedzili uczniowie Bazylikę Matki Bożej z Candelarii (tzw. Czarnej Madonny) oraz widzieli pomniki Guanchów- wodzów lokalnych plemion Teneryfy sprzed odkryć geograficznych. Candelaria to małe miasteczko leżące na Teneryfie nad samym oceanem, a zarazem najważniejszy ośrodek kultu maryjnego na Wyspach Kanaryjskich. Jest miejscem pielgrzymowania wiernych z całego archipelagu. W starej stolicy wyspy uczniowie podziwiali bardzo dobrze zachowane budowle i ville z czasów kolonialnych z XV i XVI wieku. Obecnie La Laguna jest ośrodkiem uniwersyteckim wyspy. Młodzież podziwiała na wyspie między innymi: najstarsze drzewo na wyspie- smocze drzewo (el draco). Drzewem tym jest Dracena Smocza to bardzo rzadki, endemiczny gatunek na Teneryfie oraz całym archipelagu Wysp Kanaryjskich. To wyjątkowo ciekawe drzewo nie tylko ze względu na swoją długowieczność, osiągane rozmiary oraz egzotyczny wygląd. Największym i najstarszym drzewem smoczym na świecie jest pomnik przyrody w miejscowości Icod de los Vinos, nadmorskim miasteczku na północnym wybrzeżu Teneryfy. Dracena Millenaria (tysiącletnia dracena) ma 17 m wysokości, a średnica pnia w jego najszerszym miejscu to 6 m. Jej korona przypominająca parasol składa się z ponad 300 gałęzi. W górach Anaga (hiszp. Macizo de Anaga), które znajdują się w północno-wschodniej części wyspy wszyscy zobaczyli nietypową roślinność leśną. Były to sięgające kilku metrów lasy wrzosowo-laurowe, gdzie same wrzośce dorastają kilku metrów wysokości. Wyjątkową atrakcją był wulkan El Teide. Ten masyw wulkaniczny o wysokości 3718 m n.p.m. i wysokości od dna morza 7500 metrów. Jest najwyższym szczytem w Hiszpanii, najwyższym punktem Oceanu Atlantyckiego oraz 13 najwyższym szczytem Unii Europejskiej. Ostatnia erupcja wulkanu (Chinyero) miała miejsce w 1909 roku. Stożek wulkanu wraz z kraterem o średnicy do 15 km i obwodzie około 40 km i otaczającą go równiną stanowi od 1954 Park Narodowy Teide. Zaś największą atrakcją dla młodzieży były wycieczki do Loro Parku i rejs katamaranem po oceanie. Loro Park to prywatny ogród zoologiczno-botaniczny położony w Puerto de la Cruz na Teneryfie. Do największych atrakcji parku należą pokazy delfinów, orek, papug i lwów morskich. Oprócz tego w Loro Parku można zobaczyć akwarium w kształcie tunelu z rybami, wybiegi ze zwierzętami. Podczas rejsu katamaranem uczniowie obserwowali w naturze wieloryby Grindwale. Na zachodnim wybrzeżu wyspy młodzi turyści podziwiali klifowe wybrzeże Los Gigantes i wąwóz Masca z wioską o tej samej nazwie. Miejscowość leży na wysokości 600 m n.p.m. w masywie górskim Teno. Natomiast na południu wyspy turyści poznawali miejscowości turystyczne od Los Cristianos po Adeje.
Podczas warsztatów turystycznych uczniowie nie tylko miło spędzają czas ale również uczą się w praktyce zawodu. Poznają tajniki pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Poznają też ciekawe destynacje turystyczne i ich walory. Realizują w praktyce wycieczkę w ramach zajęć przedmiotowych z organizacji imprez i usług turystycznych. W ten sposób lepiej przygotowują się do egzaminów zawodowych i wykonywania zawodu w przyszłości.