środa, 28 czerwca 2017

PRAKTYKI ZAWODOWE W IRLANDII - PODPISANIE UMÓW ERASMUS+


W dniu 28 czerwca 2017 r., w naszym HIPOLICIE odbyło się uroczyste podpisanie przez uczniów umów dla wyjeżdżających do Irlandii na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Był to kolejny etap przygotowań do wyjazdu, który rozpoczął się jesienią 2016 roku od momentu rekrutacji. W niedzielę grupa dwudziestu uczniów- beneficjentów projektu wraz z dwójką opiekunów, paniami: Urszulą Kordyńską i Dorotą Gasztą wylecą do irlandzkiego Cork, gdzie przez miesiąc będą dokształcać się pracując w irlandzkich firmach, każdy w swoim fachu, wg. wybranego kierunku kształcenia. 
Dzięki zagranicznej praktyce nasi uczniowie poza zdobyciem doświadczenia na europejskim rynku pracy i poznaniu go, zdobędą dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe, podszkolą język angielski, poznają nowych znajomych, które mogą w przyszłości zaowocować dalszą współpracą zawodową. Młodzi ludzie poznają nie tylko nowe środowisko pracy ale też inny kulturowo kraj Unii Europejskiej, gdzie wyjechało wielu Polaków w celach zarobkowych. Dla dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi najważniejszym celem jest takie kształcenie uczniów, które zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy, dlatego szkoła kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, co idzie w parze: ze zdobywaniem doświadczenia przez młodzież na praktykach, która będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę za granicą po powrocie do Polski z przedmiotów zawodowych w ostatnim roku nauki w naszej szkole, podczas zewnętrznego egzaminu zawodowego, a także w trakcie studiów i pracy zawodowej, łatwiej zdobywając pracę dzięki zdobytym umiejętnościom. Dzięki praktykom zagranicznym nastąpi doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez obserwację sposobu uczenia się i nauczania w innym kraju- w Irlandii oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk tamtejszego systemu kształcenia. Uczestnictwo w projekcie otwiera również szersze perspektywy dla naszych uczniów, gdyż może ich zachęcić do podnoszenia swoich własnych kwalifikacji, dalszego szkolenia zawodowego oraz może dać większe możliwości dzięki zdobyciu umiejętności językowych, które lepiej się szlifuje podczas żywej lekcji języka podczas pobytu zagranicznego, niż w szkolnej ławce, a to pozwoli im w przyszłości łatwiej adaptować się do nowych wymogów rynku pracy.
Projekt, w którym uczestniczy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi daje też ogromne możliwości samej szkole, która może zapoznać się z nowymi technikami i sposobami kształcenia zawodowego. Daje możliwość naszej placówce oświatowej do inspiracji, co zmienić, aby lepiej kształcić młodzież. Pozwoli utrwalić w opinii środowiska lokalnego obraz szkoły, jako placówki aktywnej edukacyjnie, a także szkoły, jako instytucji oświatowej dynamicznie rozwijającej się, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne, praktyczne i organizacyjne, podnoszącej efektywność i atrakcyjność kształcenia.
Zatem nasi uczniowie stanęli przed ogromną szansą własnego rozwoju, zdobycia nowych umiejętności zawodowych i językowych, które na pewno ułatwią im w przyszłości znalezienie pracy!


 

poniedziałek, 26 czerwca 2017

WIZYTA DYREKTORA YOUR INTERNATIONAL TREINING W HIPOLICIE
W dniu 23 czerwca 2017 roku  przybył do HIPOLITA - naszej szkoły -  Paul Quinn dyrektor firmy YIT, z którą współpracujemy w ramach realizacji projektu "Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii" (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. 
Your International Training jest organizacją, która zajmuje się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja zawodowa, zdobywanie doświadczenia i umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego, podnoszenie poziomu z języka angielskiego oraz poszerzanie perspektyw zawodowych, które dają możliwość lepszego znalezienia pracy przez młodych ludzi. Poza praktykami dla uczniów firma organizuje również profesjonalne szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli, job shadowing i teaching assignment oraz przygotowuje warsztaty kulturowe, dzięki którym można poznać kulturę, obyczaje i styl życia kraju, w którym odbywa się wymiana lub praktyka. Your International Training realizowała od trzech lat projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i kadry. Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje, przedstawia certyfikaty i upowszechnia realizację swoich projektów w mediach społecznościowych. Firma ma swoją siedzibę w Mallow Co. Cork oraz biuro w Youghal w południowej Irlandii.
Szef firmy YIT spotkał się z dyrekcją szkoły, zespołem koordynującym przygotowanie młodzieży do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe oraz uczniami, którzy wyjadą do Irlandii wraz z opiekunami w lipcu 2017 roku. Paul Quinn opowiedział młodzieży, jak wyglądają praktyki zawodowe, opowiedział o możliwościach, jakie dają praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus młodzieży i odpowiedział na szereg pytań uczniów.
Podczas wizyty szef firmy YIT mógł zobaczyć szkołę, jej pracownie i standardy kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich profilu turystycznego, logistycznego i fryzjerskiego oraz kadra: p. Halina Filińska- dyrektor ZSP nr 2 w Rumi, Rafał Nowicki- koordynator projektu, Magdalena Furmańska- odpowiedzialna za przygotowanie kulturalno-pedagogiczne uczniów, Marta Ulatowska- odpowiedzialna za przygotowanie z języka angielskiego oraz opiekunowie podczas praktyk: Dorota Gaszta i Urszula Kordyńska.niedziela, 11 czerwca 2017

MIĘDZYSZKOLNE WARSZTATY TURYSTYCZNO-HISTORYCZNE W GÓRY STOŁOWE, DO WROCŁAWIA I PRAGI

W dniach 5 - 9 czerwca 2017 roku odbyły się międzyszkolne warsztaty turystyczno-historyczne w Góry Stołowe, do Wrocławia i Pragi, w których wzięła udział młodzież z HIPOLITA oraz uczniowie z ZSE-U w Bytowie i z ZSH w Sopocie. Uczniowie podczas warsztatów szlifowali umiejętności z pilotażu i przewodnictwa, przygotowując się tym samym do zawodu pilota wycieczek i przewodników turystycznych. Młodzież poznawała również walory turystyczno-historyczne regionu Kotliny Kłodzkiej, Wrocławia i Czech przygotowując się tym samym do egzaminów zawodowych. W ramach programu uczniowie poznali zabytki Kotliny Kłodzkiej: kopalnię złota w Złotym Stoku, muzeum papiernictwa i dworek F. Chopina w Dusznikach Zdroju, Kaplicę Czaszek w Kudowie Czermnej, kalwarię wambierzycką- Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej i uzdrowiska: Polanicę Zdrój, Kudowę Zdrój oraz liczne atrakcje przyrodnicze i turystyczne okolicy: Błędne Skały, Szczeliniec Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych.Młodzież z HIPOLITA po raz pierwszy uczestniczyła w warsztatach po części zagranicznych. Zwiedziła stolicę Czech Pragę i widziała takie atrakcje turystyczne jak: zamek królewski na Hradczanach, katedrę św. Wita, most Karola, ratusz staromiejski i słynny Orloj, pomnik Jana Husa na rynku oraz słynny plac Vaclavske Namesti znane z wydarzeń rewolucyjnych, jak słynna aksamitna rewolucja. Uczniowie odwiedzili tez "skalne miasto" w Adrspachu.


W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili zamek Książ w Wałbrzychu oraz Kościół Pokoju w Świdnicy. 

Na koniec Turyści poznali stolicę Województwa Dolnośląskiego- Wrocław- miasto prawdziwie europejskie, które nigdy nie zasypia i jego liczne atrakcje: Afrykarium, Hale Stulecia, Most Tumski, zabytki wokół rynku, jak kamienice "Jaś i Małgosia", ratusz, piwnicę świdnicką.
Młodzież w czasie pobytu w Górach Stołowych uczyła się również historii i geografii regionu a wolne chwile były przeznaczone na animacje czasu wolnego.
Na uwagę zasługuje również fakt promocja szkoły oraz powiatu wejherowskiego w regionie!