czwartek, 27 września 2018

WARSZTATY W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GDYNI


Uczniowie klasy 3A profilu turystycznego wraz z nauczycielem R. Nowickim uczestniczyli w warsztatach turystycznych w Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni. Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat systemu informacji turystycznej w Polsce i w regionie, jako elementu promocji oraz zadań w zakresie turystyki na przykładzie miasta Gdyni, które poprowadziła p. Irmina Lewoszewska. Młodzież zapoznała się również zasobami CIT i celami CIT w Gdyni oraz informacjami, jakie można uzyskać przychodząc do informacji turystycznej. Podczas warsztatów pracownice gdyńskiego CIT opowiedziały o nowych planach i założeniach rozwoju turystyki na lata 2017-2020, zwłaszcza projektach dotyczących miasta Gdyni.


poniedziałek, 24 września 2018

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+


W dniu 24 września 2018 roku odbyła się gala podsumowująca dwuletni Program Erasmus+ 2016-1-PL01-KA102-025121 pt. "Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii". Podczas uroczystości, w której uczestniczyła społeczność szkolna, młodzież uczestnicząca w drugiej mobilności praktyk zagranicznych w Irlandii otrzymała dokumenty Europass - Mobilność potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zdobyte w innym kraju Unii Europejskiej. Dokumenty wręczyła beneficjentom Programu Erasmus+ osobiście dyrektor szkoły, p. Halina Filińska.
Ponadto zaprezentowano film, w którym młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach i przeżyciach podczas pobytu w Irlandii. Sami uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Również koordynator projektu- Rafał Nowicki oraz ewaluator- Karolina Leszega opowiedzieli o możliwościach i  korzyściach dla uczniów, jakie daje udział w takim projekcie. 

 


niedziela, 23 września 2018

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+


środa, 12 września 2018

 KOLEJNY SUKCES - HIPOLIT PONOWNIE W PROGRAMIE ERASMUS+


W dniu 23 lipca 2017 otrzymaliśmy informację, że nasz kolejny wniosek pt. "Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
W dniu 12 września 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącą praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+.
Umowę podpisała p.dyrektor Halina Filińska w obecności koordynatora projektu Rafała Nowickiego.Jest to czwarty projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla młodzieży naszej szkoły, który szkoła uzyskała w ramach programu ERASMUS+. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za napisanie projektu został nauczyciel Rafał Nowicki. W zeszłym roku szkoła pozyskała dotację dla naszych kucharzy, którzy pojechali już w tym roku do Irlandii. Również w tym roku uczniowie klas o profilu fryzjerskim, turystycznym i logistycznym drugiej mobilności z projektu uczestniczyli w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+ na lata 2016-2018. W przyszłym roku uczniowie klas turystycznych, logistycznych i fryzjerskich pojadą do Sligo w Irlandii północnej. Partnerem projektu jest firma Your International Training, która jest organizacją zajmującą się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja zawodowa, zdobywanie doświadczenia i umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego, podnoszenie poziomu z języka angielskiego oraz poszerzenie perspektyw zawodowych, które dają możliwość lepszego znalezienia pracy przez młodych ludzi.
Celem projektu jest, aby uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi poprzez praktyki zagraniczne zdobyli szereg umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, nowe kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe, zwłaszcza z zakresu języka zawodowego. Uczniowie poznają nowe technologie wykorzystywane przez zakłady pracy, w których odbędą praktyki. Poznają najnowsze standardy kształcenia praktycznego, nowoczesne rozwiązania. Efektem mają być: zniwelowanie różnic wynikających z pochodzenia naszych uczniów, zwiększenie mobilności i łatwiejsze znalezienie pracy.

W czasie pobytu w Irlandii uczniowie poznają bogatą historię tego kraju, jego kulturę, tradycje, zwyczaje i prawa. Na miejscu w Irlandii poznają nowych kolegów, koleżanki i nowych znajomych, co może zaowocować w przyszłości kontaktami biznesowymi.

Pobyt w Irlandii pozwoli młodzieży na przełamanie barier językowych, poszerzy wiedzę zawodową, nauczy ich samodzielności. Dzięki kontaktom międzynarodowym młodzież stanie się bardziej otwarta na inne kultury, nacje i będzie tolerancyjna.

Często firmy w Polsce oczekują od zatrudnianych osób szerokiej wiedzy, wykazania się praktyką zawodową i doświadczeniem. Po powrocie do Polski młodzież będzie lepiej przygotowana do egzaminów i dzięki zdobytym umiejętnościom i doświadczeniu podczas praktyk będzie miała większe możliwości w znalezieniu lepszej pracy na lokalnym rynku, stanie się przez to konkurencyjna. Dzięki programowi zostaną wyrównane szanse między uczniami z różnych środowisk, z których pochodzi nasza młodzież. A rezultatem tych działań będzie zmniejszenie bezrobocia. 
Potwierdzeniem zdobytych umiejętności i doświadczenia zawodowego będą unijne certyfikaty Europass, które otrzyma młodzież, a które będą przydatne w poszukiwaniu pracy w Polsce i na rynku europejskim.