środa, 31 maja 2017

SPOTKANIE INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE Z UCZESTNIKAMI PROGRAMU ERASMUS+

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się spotkanie koordynatora projektu praktyk zagranicznych w Irlandii w ramach Programu Erasmus+ Rafała Nowickiego z młodzieżą, która została zakwalifikowana do udziału w praktyce zagranicznej przewidzianej na lipiec 2017 roku.
Uczniowie uzyskali informacje na temat wizyty monitorującej koordynatora i dyrektora szkoły w Irlandii oraz pozyskali ważne informacje na temat swojego pobytu z zakresu:
1. miejsc zakwaterowania uczniów w Irlandii: domy rodzin goszczących, miejsce pobytu Youghal i okolice;
2. warunków lokalowych u rodzin goszczących;
3. informacje o miejscach praktyk, szczegóły w czerwcu, podpisanie umów;
4. opieka podczas odbywania praktyk w Irlandii: opiekunowie ze szkoły (p. Urszula Kordyńska i Dorota Gaszta) oraz partner projektu (firma Your International Treining);
5. spakowania na podróż samolotem, zabrania bagażu i przelotu do Irlandii- filmik pokazowy;
6. bezpieczeństwa podczas pobytu w Irlandii: czego unikać, jak się zachowywać oraz inne zagrożenia;
7. przygotowania CV i WPA (work placement application) przez uczniów na potrzeby przygotowania odpowiednich zakładów pracy i miejsc zakwaterowania;
8. przygotowania na wyjazd ubezpieczenia EKUZ oraz weryfikacja danych podanych przez uczniów;
9. informacji na temat upowszechniania projektu;
10. ustalenia terminu 31 lipca na wykonanie ankiet po powrocie z praktyk z Irlandii w ramach mobility tool.poniedziałek, 29 maja 2017

WIZYTA MONITORUJĄCĄ W IRLANDII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W dniach 24-28 maja 2017 roku odbyła się wizyta monitorująca praktyki młodzieży w Irlandii w ramach programu Erasmus+, w której uczestniczyli: dyrektor szkoły- Halina Filińska i koordynator projektu- Rafał Nowicki. Celem wizyty w Irlandii było sprawdzenie warunków praktyk i zakwaterowania młodzieży wyjeżdżającej do innego kraju na miesięczną praktykę zawodową. Szkoła dokłada starań dotyczących zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży, dlatego ważne było sprawdzenie domów rodzin, w których będą mieszkać nasi uczniowie, zakładów pracy, w których odbędą się praktyki zawodowe oraz miejsc, w których będą przebywać uczniowie.
Podczas pobytu w Irlandii przebywaliśmy w Cork, Mallow, Youghal, gdzie mieszczą się biura partnera opiekującego się młodzieżą z Polski, w tym z naszej szkoły- firmy YOUR INTERNATIONAL TREINING. Firma ta na miejscu zapewnia zakwaterowanie, załatwia miejsca praktyk i również opiekuje się naszą młodzieżą. Polskim rezydentem firmy YIT jest Pani Patrycja Pilarek.
Podczas pobytu mieliśmy okazję spotkać młodzież z Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie, z którą nasza szkoła współpracuje. Poznaliśmy też inną grupę młodzieży wraz z opiekunem praktyk z Radzymina koło Warszawy. Razem z dwiema grupami odbyliśmy wycieczkę krajoznawczą do stolicy kraju- Dublina.