niedziela, 4 grudnia 2016

REGIONALNY KONKURS "TURNIEJ DEBAT"

W dniach 25 listopada i 2 grudnia 2016 roku uczniowie klas 2C i 3C profilu logistyczno-turystycznego: Natalia Ignatowicz, Sandra Plichta, Natalia Stokłosa i Dawid Grzelczyk, wzięli udział w regionalnym konkursie debat. Konkurs polegał na zmierzeniu się drużyn szkolnych w debacie oksfordzkiej, której celem jest dyskusja w obronie tezy. W tego  rodzaju debacie zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Uczniowie zajęli III miejsce. Gratulacje!
środa, 23 listopada 2016

TURYŚCI I LOGISTYCY WZIĘLI UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE- OLIMPIADZIE SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII 1970-1990
W dniu 23 listopada 2016 uczniowie klasy 2C i 3C wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się uczennica klasy 3C profilu turystycznego Natalia Ignatowicz.


czwartek, 3 listopada 2016

WARSZTATY TURYSTYCZNE W HOTELU MERCURE W GDYNI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 
W dniu 3 listopada 2016 r. klasy: 2C i 3C profilu turystycznego wraz z nauczycielem Rafałem Nowickim uczestniczyli w warsztatach turystycznych w Gdyni. Pierwszym punktem programu było gdyńskie Centrum Informacji Turystycznej, gdzie młodzież zapoznała się z działalnością Informacji Turystycznej, zasobami i informacjami, jakie można uzyskać przychodząc do IT. Pracujące tam Panie udzieliły wyczerpujących informacji na temat znajdujących się w IT urządzeń interaktywnych służącym turystom odwiedzającym Centrum IT. Panie opowiedziały również o kategoryzacji Centrum Informacji Turystycznej oraz o modernistycznych zabytkach miasta. Gdyńskie Centrum IT ma 4*. 
Kolejnym punktem programu był Hotel Mercure w Gdyni, gdzie uczniowie w praktyce mogli zapoznać się z pracą hotelu, jako obiektu wchodzącego w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe. W myśl polskich standardów, hotele muszą dysponować liczbą co najmniej 10 pokoi, w większości jedno- i dwuosobowych. Jednocześnie powinny oferować szeroki zakres usług związanych z pobytem turystów. Dzięki uprzejmości personelu uczniowie poznali ofertę skierowaną  do osób podróżujących służbowo, jak również dla turystów i rodzin z dziećmi. Dla gości dostępna jest pełna obsługa gastronomiczna w restauracjach, w tym restauracji polskiego pomysłu- Winestone. Wyposażenie standardowego pokoju na ogół składa się z podwójnego łóżka, biurka, toaletki, zestawu szafek i krzeseł lub foteli. W każdym pokoju jest łazienka z pełnym węzłem sanitarnym. Hotele w tym segmencie wyposażone są zwykle w zespół sal wielofunkcyjnych do organizacji konferencji, bankietów i innych imprez okolicznościowych. Z zasady oferowane są podstawowe usługi rekreacji lub odnowy biologiczne. Hotel posiada basen.poniedziałek, 10 października 2016

PROGRAM ERASMUS+ SZANSĄ DLA MŁODYCH


CO TO JEST  PROGRAM ERASMUS?

Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską w dniu 15 czerwca 1987 roku, obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz krajów kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.
Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI w. holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów odrodzenia, propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
OGÓLNE ZADANIA:
Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.
1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców. 
2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.
4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu.

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:
  • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
  • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);
  • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
  • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
  • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Źródło. Cytuję za:
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/priorytety/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erasmus_(program)

środa, 5 października 2016


PROGRAM ERASMUS+ ROZPOCZĘTYMiło nam poinformować uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rumi chcących wziąć udział w projekcie pt: ,,Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii.” (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna), że z dniem 03.10.2016 roku rozpoczął się w szkole proces organizacji dotyczącej zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową w ramach Programu Erasmus+, dzięki którym młodzież naszej szkoły wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe do Irlandii w dwóch turach. Najbliższy termin praktyk to 02.07.2016 - 28.07.2016, drugi termin to 09.04.2018 - 04.05.2018. Partnerem projektu jest firma Your International Training. Z ramienia szkoły odpowiedzialnym jest zespół pod kierunkiem Pani dyrektor Haliny Filińskiej w osobach: Rafał Nowicki, Magda Furmańska, Marta Ulatowska, Aleksandra Potrykus, wychowawcy klas trzecich: Sylwia Pojawa, Marta Ulatowska oraz szkolny pedagog i psycholog: Jolanta Kaźmierczak-Buławska i Judyta Ofmańska.
Celem projektu jest między innymi to, aby uczniowie z Hipolita poprzez praktyki zagraniczne zdobyli umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne i językowe. Uczniowie poszerzą także swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie podszkolą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co wpłynie znacząco na ich atrakcyjność, jako pracowników na rynku pracy w kraju, a także w całej Unii Europejskiej. Efektem zdobytego doświadczenia podczas praktyk zagranicznych będą: łatwiejsze znalezienie pracy przez naszych uczniów po ukończeniu szkoły, możliwość samorealizacji i ich własne inicjatywy, do których można zaliczyć na przykład: założenie własnej działalności gospodarczej, konkurencyjność na rynku pracy dzięki uzyskanym Certyfikatom, jak Europass Mobility oraz liczne zdobyte kontakty, które też mogą zaowocować innymi pomysłami w celu poszukiwania pracy, jak współpraca między przedsiębiorstwami w przypadku założenia własnej firmy.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik  usług fryzjerskich, technik logistyk. Praktyki będą trwały 8 godzin dziennie w ilości 20 dni roboczych.
Technik obsługi turystycznej

Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest umiejętność zastosowania przez ucznia interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy zawodowej oraz w życiu społecznym. Po ukończeniu kształcenia technik obsługi turystycznej potrafi między innymi: organizować działalność turystyczną, przygotować, sprzedać, realizować i rozliczać imprezy i usługi turystyczne; udzielać informacji turystycznej; obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługiwać konferencje, kongresy; prowadzić dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzić działania marketingowe na rzecz turystyki, obsługiwać komputerowe programy w realizowaniu zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystywać nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Technik usług fryzjerskich                  

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik usług fryzjerskich, który po ukończeniu szkoły będzie mógł zdobyć zadawalającą pracę, jest przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: zabiegów pielęgnacyjnych włosów, zabiegów chemicznych włosów, strzyżenia włosów, formowania i ondulowania fryzur oraz stylizacji i projektów fryzur. Kształcenie przyszłego absolwenta daje taż gwarancję zdobycia wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, kompetencji personalnych i społecznych a także organizacji pracy małych zespołów.

Technik logistyk
Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzania zapasami, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzania gospodarką odpadami oraz planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Aby realizować stawiane przed nim zadania, uczeń nabywa podczas nauki szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.
KRYTERIA REKRUTACJI:
Kryteriami do naboru uczniów, którzy wezmą udział w projekcie będą:
1) średnia ocen semestralnych z przedmiotów w zawodach:
Technik obsługi turystycznej- organizacja imprez i usług turystycznych, pracownia informacji turystycznej, pracownia turystyki, podstawy działalności gospodarczej w turystyce, marketing usług turystycznych,
Technik usług fryzjerskich- podstawy fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, pracownia fryzjerska, pracownia wizualizacji we fryzjerstwie, organizacja salonu fryzjerskiego,
Technik logistyk- zapasy i magazynowanie, dystrybucja, laboratorium magazynowe, planowanie przepływu zasobów i informacji, procesy transportowe w logistyce.
2) ocena z zachowania- wzorowe: 20 pkt; bardzo dobre- 15 pkt; dobre- 10 pkt; wymagana minimalna ocena z zachowania na poziomie dobrym.
3) ocena śródroczna z języka angielskiego- celujący: 20 pkt; bardzo dobry: 15 pkt; dobry: 10 pkt, dostateczny: 5 pkt.
4) sukcesy w konkursach i olimpiadach: etap/konkurs szkolny: 5 pkt, etap/konkurs miejski: 10 pkt, etap/konkurs wojewódzki: 15 pkt, etap/konkurs ogólnopolski: 20 pkt.
Zasada przeliczania punktów, w tym punkty za średnią ocen semestralnych:
6,0 - 5,1- 20 pkt;
5,0 - 4,5- 15 pkt;
4,4 - 4,0- 10 pkt;
3,9 – 3,5- 5 pkt;
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczniów zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę językową. Po zatwierdzeniu projektu szkoła przygotuje informacje w formie ogłoszenia o naborze uczniów do projektu, które opublikuje na stronnie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń i facebooku szkolnym. Chętni uczniowie będą zgłaszać się do wyznaczonej komisji rekrutacyjnej. Następnie komisja rekrutacyjna złożona z dyrektora szkoły, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga i psychologa szkolnego oraz wychowawców klas z powyższych profili dokonają weryfikacji kandydatów. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani, będą o tym fakcie poinformowani i będą z nimi przeprowadzane rozmowy. Komisja przygotuje też listę rezerwową kandydatów. Obie listy będą podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku. Następnie w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji, odbędą się spotkania z kandydatami i ich rodzicami. W skład grupy wyjeźdzającej na praktyki zagranicznej będą wchodzić uczniowie w ilości 20 osób i dwóch opiekunów.