czwartek, 10 czerwca 2021

WARSZTATY TURYSTYCZNE W GDYNI


W dniu10 czerwca 2021 roku uczniowie klas turystycznych: 2C wraz z nauczycielami: R. Nowickim i B. Kutkowską przeprowadzili zajęcia plenerowe z turystyki, podczas których młodzi Turyści z HIPOLITA poznawali tajniki pracy przewodników miejskich. Uczniowie podczas zwiedzania Gdyni oprowadzali swoje koleżanki i kolegów, przekazując informacje o mieście i porcie. Młodzi adepci turystyki poznali walory historyczno - kulturowe miasta, zobaczyli zabytki modernizmu, jak powstawał port, historię miasta w okresie XX-lecia międzywojennego i zobaczyli najciekawsze obiekty: budynek PLO, Cyganerię, Kościół pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa, ORP Błyskawica, SV Dar Pomorza i szereg innych.

środa, 2 czerwca 2021

 

WARSZTATY TURYSTYCZNE W SOPOCIE
W dniu 02 czerwca 2021 roku odbyły się przedmiotowe warsztaty turystyczne dla klasy: 2C  w ramach których uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: R. Nowickiego poznawali walory Sopotu. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności jako adepci na pilotów i przewodników miejskich. Turyści między innymi odwiedzili kościół św. Jerzego, krzywy domek, dworek Sierakowskich, dwór hiszpański. Ponadto poznali historię miasta jako uzdrowiska i kurortu nadmorskiego. Przeszli się na molo, które jest najdłuższym drewnianym tego typu w Europie, poznali historię słynnego Grand Hotelu oraz postać Jana Jerzego Haffnera, który przyczynił się do utworzenia w Sopocie kąpieliska morskiego oraz kurortu.
  
 

wtorek, 1 czerwca 2021

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
W RAMACH PROGRAMU POWER

 


 
Miło nam poinformować uczniów Naszego HIPOLITA chcących wziąć udział w projekcie pt: 
„Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047709 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, że z dniem 01.06.2021 roku rozpoczął się w szkole proces rekrutacji uzupełniającej na praktyki zagraniczne -II mobilności edukacyjnej i działań związanych ze współpracą międzynarodową w ramach Programu POWER.
Dotychczasowa sytuacja pandemiczna zablokowała wszelakie wyjazdy i podróże, w tym te zagraniczne związane programami ERASMUS+/POWER. Jednakże obecna sytuacja pandemiczna pozwoliła na NOWE OTWARCIE.
Najbliższy termin praktyk to 05.07.2021 - 31.07.2021.
Partnerem projektu jest firma: EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda. Firma z Portugalii, która organizuje we współpracy z Hipolitem praktyki w tym kraju!
Celem projektu jest między innymi to, aby uczniowie z Hipolita poprzez praktyki zagraniczne zdobyli umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne i językowe. Uczniowie poszerzą także swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie podszkolą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co wpłynie znacząco na ich atrakcyjność, jako pracowników na rynku pracy w kraju, a także w całej Unii Europejskiej. Efektem zdobytego doświadczenia podczas praktyk zagranicznych będą: łatwiejsze znalezienie pracy przez naszych uczniów po ukończeniu szkoły, możliwość samorealizacji i ich własne inicjatywy, do których można zaliczyć na przykład: założenie własnej działalności gospodarczej, konkurencyjność na rynku pracy dzięki uzyskanym Certyfikatom, jak Europass Mobility oraz liczne zdobyte kontakty, które też mogą zaowocować innymi pomysłami w celu poszukiwania pracy, jak współpraca między przedsiębiorstwami w przypadku założenia własnej firmy.

piątek, 26 lutego 2021

VIII OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE- ETAP OKRĘGOWY

 


W dniu 26 lutego 2021 odbyła się VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Turystyce- etap okręgowy, do którego przeszły dwie uczennice naszej szkoły: Małgorzata Musioł z klasy 2C i Julia Bobkowska z klasy 2R. 

"Tematem przewodnim VIII edycji olimpiady będzie "Turystyka i zdrowie". W czasie, gdy staramy się zachować zdrowie a wokół trwa walka z koronawirusem zmieniająca cały świat, podjęcie tematyki związków zdrowia z wypoczynkiem i gospodarką wydaje się bardzo aktualne. Chcemy uwypuklić kwestie wszystkich form turystyki zdrowotnej w połączeniu ze zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi z uwzględnieniem tych wynikających z pandemii, a także zmiany, jakie pandemia wywołała oraz możliwości wpływania na wzrost popytu na turystykę w obecnych realiach".