wtorek, 22 grudnia 2020

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ Z FRSE (POWERVET)W dniu 4 grudnia 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy finansowej przez dyrektor PZS nr 2 w Rumi Halinę Filińską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącą praktyk zawodowych (wniosek nr POWERVET: 2020-1-PL01-KA102-078857 w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER) pt.: „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”, dla kierunku logistycznego, turystycznego i fryzjerskiego. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 125804,00 EURO tj. 536289,87 PLN. Praktyki zawodowe dla uczniów rumskiego HIPOLITA mają się odbyć
w Szwecji w latach 2021 i 2022. Partnerem projektu jest EU Mobility. Koordynatorem projektu jest nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Rafał Nowicki.

Celem projektu jest między innymi to, aby uczniowie z Hipolita poprzez praktyki zagraniczne zdobyli umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach. Są to: doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne i językowe. Uczniowie poszerzą także swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie podszkolą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co wpłynie znacząco na ich atrakcyjność, jako pracowników na rynku pracy w kraju, a także w całej Unii Europejskiej. Efektem zdobytego doświadczenia podczas praktyk zagranicznych będą: łatwiejsze znalezienie pracy przez naszych uczniów po ukończeniu szkoły, możliwość samorealizacji
i ich własne inicjatywy, do których można zaliczyć na przykład: założenie własnej działalności gospodarczej, konkurencyjność na rynku pracy. Świadectwem z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych jest Certyfikat Europass Mobility, który jest ważnym dokumentem na europejskim rynku pracy. Uczniowie zdobywają też liczne kontakty, które mogą zaowocować innymi pomysłami w celu poszukiwania pracy, jak współpraca między przedsiębiorstwami
w przypadku założenia własnej firmy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik logistyk.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi jest liderem pozyskiwania projektów unijnych
w ramach programów Erasmus+ i POWER w Powiecie Wejherowskim. Obecny projekt jest już szóstym od roku 2015, który wchodzi w życie w ramach kształcenia zawodowego
w HIPOLICIE. W trakcie realizacji są również projekty POWERVET: z roku 2018 wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-047709 Tytuł: „Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”, dla kierunku logistycznego, turystycznego i fryzjerskiego, którego koordynatorem jest Rafał Nowicki oraz projekt z roku 2019 wniosek nr 2019-1-PL01-KA102-062837 „Praktyki w Hiszpanii szansą  rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita”, dla kierunków gastronomicznego, spedycyjnego i logistycznego również na dwa lata 2019-2021 do Andaluzji w Hiszpanii, którego koordynatorem jest nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Dorota Gaszta. 
czwartek, 30 stycznia 2020

 UROCZYSTE ROZDANIE EUROPASS MOBILNOŚĆ

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się uroczystość podsumowująca I mobilność Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER:  
Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-047709

Tytuł: Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (kwota dofinansowania wynosi 117324,00  EURO tj. 505924,55  PLN).
Podczas uroczystości, w której uczestniczyła społeczność szkolna, młodzież uczestnicząca w pierwszej mobilności praktyk zagranicznych w Sligo, w Irlandii otrzymała dokumenty Europass - Mobilność potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zdobyte w innym kraju Unii Europejskiej. Dokumenty wręczyła beneficjentom Programu Erasmus+ osobiście dyrektor szkoły, p. Halina Filińska.
Uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Również koordynator projektu- Rafał Nowicki opowiedział o możliwościach i  korzyściach dla uczniów, jakie daje udział w takim projekcie.

sobota, 11 stycznia 2020

VII OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

W dniu 8 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych odbyła się VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce- etap okręgowy, w której wzięła udział uczennica HIPOLITA- Magdalena Koss z klasy 3A pod opieką p. Rafała Nowickiego.
Tym razem tematem przewodnim Olimpiady była "literatura podróżnicza". Pozytywne przejście etapu okręgowego Olimpiady umożliwi udział w etapie centralnym, który odbywać się będzie w Łodzi.
Uczestniczce konkursu serdecznie tego życzymy i czekamy na wyniki.piątek, 20 grudnia 2019

WIGILIA U TURYSTÓW

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze, życzy wszystkim kl. 1C.